GRC
01 / 01
+84 (94) 972 08 88

NGOẠI THẤT

EXTERIOR

Là vật liệu bê tông chịu được điều kiện ngoài trời, GRC được sử dụng rộng rãi cho kiến trúc ngoại thất và các tiện ích công cộng ngoài trời. GRC có thể áp dụng cho các vật thể kiến trúc ngoài trời kích thước lớn, hình khối phức tạp.

As an outdoor concrete material, the GRC is widely used for exterior architecture and outdoor public facilities. GRC can be applied to large outdoor architectural objects of large size and complex shapes.