GRC
01 / 01
+84 (94) 972 08 88

KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI

MODERN FACADE

GRC đáp ứng được mọi yêu cầu về hình khối kiến trúc mặt đứng, các mặt cong 3D, chất liệu bề mặt, màu sắc của kiến trúc sư từ đó sẽ mang đến sự độc đáo của mỗi công trình sử dụng GRC.

Với lịch sử hơn 40 năm nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng vào kiến trúc mặt đứng dự án thực tế trên thế giới, vật liệu GRC đã chứng minh được độ bền theo thời gian dưới các điều kiện thời tiết khác nhau.

The GRC meets all requirements for architectural façades, 3D surfaces, surface materials and architectural colors that will bring about the uniqueness of every GRC project.

With 40 years of history of research, testing and application to the world-class project facade architecture, GRC material has proven durability over time under various weather conditions.

Tại Dubai, nơi có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, GRC đang được sử dụng như là một vật liệu chủ đạo cho mặt đứng các dự án có quy mô lớn. (dự án Masdar City do Foster and Partner’s thiết kế tại Abu Dhabi; dự án King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC) do Zaha Hadid thiết kế tại Abu Dhabi, Sân vận động Johannesburg’s Soccer City Stadium tại South Africa).

In Dubai, where the weather condition is rather extreme, GRC is being used as a key material for large-scale projects. Abu Dhabi's Masdar City project, designed by Abu Dhabi's Abu Dhabi's King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC), is located in Abu Dhabi, Johannesburg's Soccer City Stadium in South Africa.

Tại Trung Quôc, GRC cũng được sử dụng rộng rãi cho mặt đứng các dự án quy mô lớn có biểu tượng về kiến trúc. (Dự án Tianjin International Cruise Home Port Passenger Transport Building Project)

GRC cũng được sử dụng rộng rãi trong các khu vực có động đất và gió bão như: New Zealand, Australia và Mỹ do các liên kết được thiết kế có khả năng kháng chấn cao.

In China, GRC is also widely used for large-scale projects with architectural symbols. (Tianjin International Cruise Home Port Passenger Transport Building Project).

GRCs are also widely used in areas of high seismic such as New Zealand, Australia and the United States due to the fixing system designed to withstand high seismic resistance.