GRC
01 / 01
+84 (94) 972 08 88

ĐỒ ĐẠC

FURNITURE

Các đồ nội thất GRC sẽ đem lại một cảm giác thân thiện của một vật liệu tự nhiên và cảm giác bền vững và chắc chắn của vật liệu bê tông. Các chi tiết, góc cạnh, bề mặt thô ráp của chất liệu bê tông cộng với phương pháp sản xuất đơn chiếc bằng thủ công làm cho các đồ nội thất mang đậm tính hand-made.

The GRC furniture will provide a friendly feel of a natural material and a strong and durable feel of the concrete material. The details, angles, rough surfaces of the concrete material plus the single-piece production method by hand makes the furniture more boldly hand-made.