GRC
01 / 01
+84 (94) 972 08 88

KIẾN TRÚC CỔ ĐIỂN

CLASSIC FACADE

GRC đặc biệt được sử dụng rất hiệu quả đối với các công trình có mặt đứng theo phong cách cổ điển có nhiều chi tiết kiến trúc. Việc gia công các chi tiết kiến trúc phức tạp này trong nhà máy sẽ tạo ra chất lượng tinh xảo đến từng góc cạnh mà nếu thi công tại công trình thì sẽ không thể đạt được. Bên cạnh đó, việc sử dùng GRC còn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và nhân lực để thi công những chi tiết phức tạp này tại hiện trường.

The GRC is particularly well-suited for buildings with classical façades. The processing of these complex classiscal details in the factory will create sophisticated quality to every corner that if done on the construction cannot be achieved. In addition, the use of GRC saves time and manpower to execute these complex details in the field.

GRC cho phép copy trực tiếp một bộ phận kiến trúc có sẵn với tính chất bề mặt và chi tiết hoàn toàn tương tự. Khả năng này rất hữu ích đối với các dự án cải tạo và nâng cấp các công trình có tính lịch sử mà cần giữ nguyên kiến trúc bên ngoài.

The GRC allows direct copying of an existing architectural element with completely identical surface and detail properties. This capability is very useful for projects that renovate and upgrade historical relics or constructions that need to retain external architecture.