GRC
01 / 01
+84 (94) 972 08 88

LIÊN HỆ

CONTACT  

Dragcons

Vietnam, Hanoi, D6 61/23 Do Quang, Trung Hoa, Cau Giay
+84 (0) 24 3627 6642
kien.hoang@dragcons.com
contacts

Tel/Fax

+84 (0) 24 3627 6642 | +84 (96) 123 16 89

Email

anhttv@dragcons.com

OFFICE

D6 61/23 Do Quang, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi, Vietnam

FACTORY

Quang Minh Industrial Park, Me Linh, Hanoi, Vietnam

LIÊN HỆ . Contact

contacts
DRAGCONS., JSC
Tel/Fax: +84 (0) 24 3627 6642
Mobile: +84 (94) 972 08 88
Email: kien.hoang@dragcons.com
Website: dragcons.com
Xin cảm ơn. Nội dung đã gửi đi thành công.
Xin lỗi. Nội dung gửi đi không thành công. Vui lòng thử lại.