GRC
01 / 01
+84 (94) 972 08 88

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Performance data  
Click here

các thông số kỹ thuật:vật liệu, kết quả thí nghiệm

Các đặc tính kỹ thuật của GRC phụ thuộc chủ yếu vào thiết kế hỗn hợp, phương pháp sản xuất GRC và hệ thống quản lý chất lượng sản xuất. Tương tự như bê tông, các thông số kỹ thuật của GRC cũng được xác định tại tuổi 28 ngày để cung cấp các thông số phù hợp cho việc tính toán thiết kế cũng như công tác kiểm soát và nghiệm thu chất lượng trong quá trình sản xuất.

Hiệp hội bê tông cốt sợi thủy tinh quốc tế (The International Glassfiber Reinforced Concrete Association - IGFRCA) đã phân chia GRC thành 3 loại cấp độ bền: Grade 18, grade 10 và Grade 5 dựa trên khả năng kháng uốn tại tuổi 28 ngày.

GRC testing
and technical properties

The final properties of GRC greatly depend on the mix formulation, the processing method and the overall quality of workmanship incorporated. Similar to traditional concrete, early (28 day) properties are typically used to determine appropriate design parameters and to monitor quality control throughout manufacturing.

The International Glassfiber Reinforced Concrete Association (IGFRCA) classifies GFRC into 3 grades of material based on the 28 day flexural strength. These are Grade 18, Grade 10 and Grade 5 and there are significant differences between them as illustrated by the nominal stress strain curve.

Click here

Tiểu chuẩn thiết kế,
thi công, nghiệm thu đối với GRC

Toàn bộ các công tác thiết kế, thi công, nghiệm thu đối với một dự án GRC đều được dựa trên nền tảng các tiêu chuẩn kỹ thuật do các hiệp hội chuyên ngành GRC quốc tế ban hành. Tại Anh, các tiêu chuẩn liên quan đến GRC đều được biên soạn bởi hiệp hội GRCA (The International Glassfibre Reinforced Concrete Association) được thành lập năm 1975. Tại Mỹ, Hiệp hội bê tông tiền chế dự ứng lực (The Precast/ Prestressed Concrete Institute - PCI) đã ban hành: MNL-128-01 với nội dung hướng dẫn bao phủ toàn bộ các công tác thiết kế, sản xuất và lắp dựng đổi với GRC; MNL-130-09 có nội dung chuyên đề về quản lý chất lượng sản xuất GRC.

Code for design practice,
manufacture and acceptance of GRC products

The design, manufacture and acceptance of a GRC project are based on the technical standards published by the International GRC Association. In UK, GRC practice codes are issued by the GRCA which is founded in 1975. In the US, the Precast/ Prestressed Concrete Institute – PCI issues manual for design and production of GRC which are MNL-128-01 and MNL-130-09.

Click here
Click here
Click here